Cover Image

Bách Luyện Thành Thần

0
Nội dung:
Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))
Chap dự kiến:
Bách Luyện Thành Thần Chap 225
Bách Luyện Thành Thần Chap 226
Bách Luyện Thành Thần Chap 227
Chương
Ngày
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu

HOT